loader image

Dobozi Lovas Egyesület

Dobozi Lovas Egyesület

Érdekességek

A lovaglás hatásai (Forrás: Magyar Lovasterápia Szövetség)

A lovaglás pozitív fizikai hatásai:

 • izomerõ fokozódása, izomtónus szabályozása,
 • koordináció és a reflexek javulása,
 • átgondolt és összehangolt cselekvés,
 • görcsösség csökkenése,
 • légzés és keringés javulása,
 • a mozgásérzékelés javulása,
 • az egyensúly, koordináció javulása.

A lovaglás pozitív hatásai pedagógiai-pszichológiai szempontból:

 • figyelem, gondolkodás fejlõdése,
 • élmény- és tapasztalati kör bõvülése,
 • önbizalom, függetlenség megjelenése,
 • motiváció fejlõdése,
 • emocionális fejlõdés.

A lovaglás pozitív hatásai szociális szempontból:

 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlõdése, kapcsolat a lóval, a lovaglást vezetõ szakemberrel, a társakkal,
 • érzelmi, akarati funkciók fejlõdése,
 • kommunikációs képességek javulása,
 • szabadidõ, sport.

Önbizalom növekedése: A lovaglás során leküzdött nehézségek, a foglalkozások során kitûzött célok elérése a teljesítmény érzését és komoly sikerélményt jelentenek.

Harmónia és nyugalom: A lovak közelsége, az ápolásuk során velük kialakított testi kontaktus, testük melegének érzése nyugtatólag hat, oldja a belsõ feszültséget. Feltétel nélküli elfogadás megélése.

Érzelmek kontrollálása, önkontroll: A gyermek hamar megtanulja, hogy egy „rendezetlen”, kontrollálatlan lovas „rendezetlen” lovat is jelent egyben. Elõször meg kell tanulnia saját érzelmeit kontrollálni, hogy képessé váljék önmagán keresztül lova felett kontrollt gyakorolni.

Asszertivitás: A lovakkal való munka során fejlõdik a hatékony önérvényesítés képessége. A lóval való kapcsolat kialakítása során a gyermek megtapasztalja, milyen az a viselkedésforma, amellyel céljait képes elérni, és mely viselkedésformák nem alkalmasak rá. A lovakkal sem a passzív visszahúzódás, sem az agresszió nem vezet eredményre.

Figyelem összpontosítása: A ló hívja és megtartja a figyelmet. A lovaglás során párhuzamosan több dologra kell figyelni és reagálni és ezeket össze is kell tudni rendezni.

Türelem: A türelem elengedhetetlenül fontos az összehangolt munkához ló és lovas között. A lovasnak meg kell tanulnia türelmesnek lenni, mialatt megpróbálja befolyásolni a lovat, hiszen a ló is saját gondolatvilággal rendelkezik.

Empátia: A lovak nagy figyelmet és törõdést igényelnek. A gyerekekben elõször érdeklõdés alakul ki a lovak iránt, ami a késõbbiekben gondoskodássá alakul át. Így a gyermek megtanulja saját szükségleteinek háttérbe szorítását és a másik fél igényeinek észlelését, figyelembevételét.

Felelõsség: A lovak körüli munkák, a lovak ápolása, gondozása, az értük vállalt felelõsség hozzájárul a felelõs, felnõtt, egészséges személyiség kialakulásához.

Az általános közérzet javulása: A szabad levegõn egy másik élõlénnyel együtt végzett mozgás elõsegíti a jó közérzet kialakulását és állandósulását.

Örömforrás, hajtóerõ: A lovaglás örömteli tevékenység. A lovasok minden alkalommal izgalommal és örömteli várakozással érkeznek a lovardába, és feltöltõdve távoznak onnan. Ez az öröm általában a foglalkozások közötti „akadályok” teljesítéséhez is hajtóerõt jelent.