loader image

Dobozi Lovas Egyesület

Dobozi Lovas Egyesület

Házirend

 1. Belépéskor a Lovasudvar vezetőjénél vagy megbízottjánál kell jelentkezni, és közölni a tartózkodási szándékot.
 2. Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjenek lovagolni. Gyermekeknek 18 éves korhatár alatt kötelező a kobak használata.
 3. Vendégeink ruháikra, lovas felszerelésükre valamint egyéb értékeikre önállóan felügyelnek. A Lovasudvar területéről elveszett értékekért felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azokat megőrzés céljából a lovásznak vagy más az üzemeltető által megbízott személynek átadták.
 4. Vendégeink a lovak és egyéb állataink gondozásában, ápolásában kizárólag a lovász/lovasoktató/segítő engedélye és felügyelete mellett vehetnek részt.
 5. Kérjük a lovakat ne etessék semmivel! A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek.
 6. A széna és lucernabálákra felmászni, és arról ugrálni tilos.
 7. Kérjük mindig hang segítségével jelezzenek a lovak megközelítésekor! A ló alap- természetéből adódóan ijedős, ( úgynevezett: menekülő állat ) ezért a legszelídebb ló is balesetet okozhat, ha megijed. Mindig oldalról előre közelítsünk, lehetőség szerint úgy, hogy lásson bennünket!
 8. Lovakat a karámból csak engedéllyel lehet kivinni.
 9. A tisztaságra minden területen -közösségi épület, mellékhelyiségek, istálló, udvar- mindenki vigyázzon. A hulladékot a kijelölt tárolókba szíveskedjenek elhelyezni. Bármilyen szándékos rongálástól óvakodni kell, mert az efféle cselekedet az okozott kár megtérítésén túl a Lovasudvarról való kitiltással szankcionáljuk.
 10. Tilos az istállóban, közösségi épületben és a takarmánytároló közelében dohányozni! Tűzrakás, tűzgyújtás csak és kizárólag az erre kijelölt helyen és az üzemeltető hozzájárulásával a tűzgyújtási tilalmi időszakon kívül engedélyezett.
 11. A Lovasudvar eszközeit és szolgáltatásait mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe.
 12. Alapvetően tilos a lovarda területén szeszes italt fogyasztani!
 13. Tilos ittas, bódult állapotban lovagolni, lovaglásra megjelenni, az állatok körül tartózkodni!
 14. A Lovasudvaron csak előre egyeztetett időpontban lehet tartózkodni.
 15. Oktatási és bármely vállalkozói tevékenységet a Lovasudvar területén csak a tulajdonosok beleegyezésével lehet folytatni.
 16. A Lovasudvar pályája sportolási céllal az árjegyzékben meghatározott díj megfizetését követően bárki számára igénybe vehető, kivéve, amikor azon előre kiírt oktatás vagy más program folyik.
 17. Lovas oktatásra a megbeszélt időpont előtt 10 perccel előbb kell megérkezni megfelelő öltözetben. Akinek az adott időpont mégsem jó, 3 órával az megadott időpont előtt lemondhatja. Amennyiben 3 órával előbb nem történik meg a lemondás, úgy az oktatás árát 50 %-ban meg kell téríteni.
 18. Lovas- illetve fogathajtó edzések megtartásához, versenyekre történő felkészüléshez a Dobozi Lovas Egyesület akadályparkja, annak egyes elemei kölcsönzési díj ellenében használhatók.
 19. Hozzátartozók, gyermekek biztonsági okok miatt a kijelölt területen tartózkodjanak. A gyermekek felügyeletéért az őt odahozó felnőtt/kísérő a felelős. Külön kérjük a Szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, egyedül ne engedjék a lovak közelébe! A karámokba mindig, az istállókba az etetés idején tilos bemenni! A rohangáló, kiabáló gyermek megijeszti a lovakat, ezért kérjük a szülőket, hogy gyermekeik csak az arra kijelölt játszótéren játszanak! Az oktatás alatt az oktató kérése esetén a szülő köteles elhagyni az oktatás helyszínét és köteles az oktatás végével, az oktató által megjelölt időpontban a gyermekéért megjelenni.
 20. A Lovasudvaron való tartózkodás idején, illetve lovaglás közben a saját és mások testi épségének megóvása érdekében sportszerű, kölcsönös tiszteleten alapuló magatartást kérünk minden kedves partnerünktől és vendégünktől, az oktató kéréseinek, utasításainak figyelembe vétele és azok követése mellett.
 21. Kérjük kedves Vendégeinket, kövessék mindenkor a lovas oktató útmutatásait a baleset- veszély elkerülése érdekében! Így pl. a tereplovaglások alkalmával a lovak szétosztása a sorban nem tetszőleges! A vezető pontosan tudja, milyen menet-beosztásban lehet a legbiztonságosabban lovagolni és így felhőtlenül szórakozni, pihenni, egy kellemes szép lovaglásélménnyel gazdagabban hazatérni.
 22. Mindenki saját felelősségére lovagol! A legnagyobb körültekintés ellenére előfordulhat a lóról való esés, ez a lovaglás velejárója. A Dobozi Lovas Egyesület és oktatói nem vállalnak felelősséget az esetleges sérülésekért! Kiskorú gyermek csak szülői hozzájárulással ülhet lóra!
 23. A lovardába, lovaglási szándékkal történő bejelentkezés esetén nincsen lehetőség az oktató valamint a ló kiválasztására. Lehetőségeinkhez képest figyelembe vesszük a vendégeink kérését, azonban az oktatást a lovaglás megkezdésekor beosztott oktató végzi az általa meghatározott lóval.
 24. Mindenki köteles lóra felszállás előtt elolvasni Házirendünket és nyilatkozni az erre vonatkozó dokumentum (a mellékelt Felelősségvállalási nyilatkozat ) aláírásával arról, hogy a Házirend szabályait elolvasta, azt megértette, tudomásul vette, hogy saját felelősségre lovagol, valamint, hogy tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben nem tartja be a Házirend valamennyi szabályát, nem követi teljeskörűen az oktató utasításait, a Lovasudvar, az üzemeltető, az oktató, az ezen szabályok betartásának elmulasztásából, annak megtagadásából, az oktató által adott, közvetített utasításban rögzítettek megtagadásából, esetleges elmulasztásából eredő esetleges vagyoni, nem vagyoni károk tekintetében, mind a lovarda, mind az üzemeltető, mind az oktató a felelősségét kizárja, sem vagyoni, sem nemvagyoni kártérítés megfizetésére nem kötelezhetőek!

Egyéb kérdéseikkel kérem forduljanak a Lovasudvar dolgozóihoz. Megértésüket megköszönve aktív sportolással egybekötött kellemes és hasznos időtöltést, továbbá jó pihenést és jó szórakozást kívánnak a Lovasudvar üzemeltetői.