loader image

Dobozi Lovas Egyesület

Dobozi Lovas Egyesület

Felelősségvállalási nyilatkozat

Lovaglásra. lovas szolgáltatásra vonatkozó megállapodás

Amely létrejött a Dobozi Lovas Egyesület (székhelye: 5624 Doboz, Rákóczi u. 27.; adószám: 19296322-1-04) valamint

Név: ……………………………………………………. Lakcím: …………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………E-mail: …………………………………………………………

                -továbbiakban vendég – között, lovaglás/lovas oktatás tárgyában (továbbiakban: lovaglás) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Az Egyesület és Vendég megállapodnak abban, hogy a Vendég lovaglási szolgáltatást vesz igénybe az Egyesület által biztosított oktató és/vagy lovak közreműködésével az alábbi feltételekkel:

  1. A lovaglás előre megfizetett jeggyel vagy bérlettel vehető igénybe.
  2. A lovaglások az Egyesület Házirendjében meghatározott rend szerint látogathatók. Vendég jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Házirendet megismerte és azt elfogadja.
  3. Az Egyesület a vendég igénye szerint minden esetben megfelelő szakmai felkészültségű oktatót, és a szakmai szabályoknak a vendég igényeinek és általa közölt tudásának megfelelően edzett és felkészített lovakat, továbbá fejvédő felszerelést biztosít vendég számára. A Vendég köteles jelen szerződés hatálya alatt az oktatót és a lovat az Egyesület lovaglási helyszínén az Egyesülettől igénybe venni. Amennyiben a Vendég az Egyesület által biztosított lovaglásra szolgáló területére saját, nem az Egyesület által biztosított oktatóval és/vagy lóval kíván lovaglást végezni, úgy ehhez előzetesen szükséges az Egyesület hozzájárulása. Hozzájárulás esetében is a saját oktató és saját ló magatartásáért illetve tevékenységéért, a lovaglásért, azok során keletkező esetleges károkért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.
  4. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Egyesület minden szakmailag előírt és elvárt intézkedést megtesz a biztonságos lovaglás érdekében, de tekintettel a közreműködő állatok természetszerűleg kiszámíthatatlan természetére előfordulhatnak balesetek, különös tekintettel lóról való leesésre. A Vendég ezt tudomásul veszi, és a lovaglással együtt járó kockázatot vállalja. A Vendég jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy amennyiben olyan baleset vagy kár éri, amely előidézése az Egyesületnek vagy közreműködőjének nem felróható (azaz nem szándékos), úgy az Egyesülettel szemben a lovaglásból eredő anyagi és nem anyagi kárát nem érvényesíti, a felelősséget maga viseli.
  5. A Vendég kijelenti, hogy az állatok szakszerű, állatvédelmi szabályoknak megfelelő, valamint élőlényekhez méltó kezelésben jártas, és ezeket mindig szem előtt tartva bánik az állatokkal. Amennyiben a vendég az állatok kezelése, állatokkal való bánásmód tekintetében ismerettel nem rendelkezik, úgy jelen okirat aláírásával – és az előző mondat helyett – arra kötelezi magát, hogy mindig és kizárólag az oktató illetve az Egyesület közreműködőjének az iránymutatása és utasítása alapján bánik az állatokkal. A Vendég kötelezi magát, hogy amennyiben szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán a lovak megsérülnek, vagy az Egyesületet egyéb kár éri, úgy ezt a Vendég megtéríti az Egyesület számára.
  6. A Vendég tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a lovaglás megkezdése előtt az Egyesület közreműködője (oktató vagy egyéb alkalmazott) a vendég személyes és különleges adatairól különös tekintettel egészségi állapotáról, lovaglási szokásairól, lovaglási illetve lovakkal kapcsolatos tudásáról és tapasztalatairól kérdéseket tehet fel. A Vendég a kérdések megválaszolásában, valamint a lovaglások során teljes körűen együttműködik, és minden információt (különös tekintettel fizikai és egészségi állapotát illetően) az oktató illetve az Egyesület egyéb közreműködője rendelkezésére bocsát, illetve velük haladéktalanul közöl, amely a lovaglást befolyásolhatja, vagy a lovaglást kizárja, illetve kizárhatja. A Vendég kötelezi magát, hogy semmilyen információt, adatot nem hallgat el, illetve adatok vagy állapotára vonatkozó információk változása esetén ezeket a következő lovaglás megkezdése előtt haladéktalanul jelzi az oktatónak illetve az Egyesület lovaglásban való közreműködőjének. Az Egyesület a közreműködőjével nem közölt információk elhallgatásából származó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
  7. Az Egyesület a személyes és különleges adatokat bizalmasan kezeli, a vonatkozó adatvédelmi szabályokat betartja. Jelen okirat aláírásával a Vendég hozzájárul az általa közölt adatok és információk Egyesület és közreműködői által történő rögzítéséhez és kezeléséhez.

 

Aláírás:……………………………………….              Aláírás:………………………………………

Vendég                                                                                   Egyesület

 

Doboz 2021 ……………………hó……..nap